Muring av molo og stoa til naust

Muring av innkjøring til hytte


Hus tomt med støtte mur foran Skodje

Støtte mur med stein trapp


Naust tomt med molo, Hunmle

Flom sikring av beck og kulvert Ellingsøy

Sjø tomt Ellingsøy